2020-21 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İLE YAZILI/MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Sanat ve Tasarım Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mülakat Yeri: Sakai

Mülakat Tarihi: 23.09.2020

Mülakatlar çevrimiçi gerçekleştirilecek olup, gerekli bağlantılar web sayfamızda yayınlanacak ve adaylara bildirimi Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yapılacaktır.